off

ZMARŁ +DANIEL SZCZECINA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.