off

ZMARŁ +STEFAN PORĘBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.