off

ZMARŁA +LUCJA KOWALSKA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.