off

ZMARŁ +ADAM KOSZYK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.