off

ZMARŁ +JULIAN KOCEMBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.