off

ZMARŁ +RYSZARD KĘDZIERSKI

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.”