off

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO
NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 10.04.2023

Drodzy Diecezjanie
Po raz kolejny przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w bardzo trudnym i
niepewnym czasie trwającej wojny w Ukrainie i związanych z nią różnych kryzysów humanitarnych
oraz ekonomicznych. Mimo tylu niepewności i niedogodności, które w jakiś sposób dotknęły każdego
z nas, nie upadamy na duchu, ale z jeszcze większą nadzieją przeżywamy tajemnicę
zmartwychwstania Chrystusa, który jest Zwycięzcą nad śmiercią, piekłem i szatanem. We wspólnocie
Kościoła, który tworzymy, jesteśmy silniejsi i zawsze gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań,
jakie stawia przed nami Bóg.
Dobitnym świadectwem tej gotowości był rok pomocy, jakiej Polska, a szczególnie Kościół
katolicki udzielił i nadal udziela naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy doświadczonym przez
niesprawiedliwą wojnę. Nasza tarnowska diecezja od samego początku włączyła się w niesienie
pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Już w pierwszych dniach marca ubiegłego roku zaczęli napływać do
nas pierwsi Uchodźcy, dla których otworzyliśmy drzwi naszych domów rekolekcyjnych, placówek
formacyjnych, domów katechetycznych, placówek Caritas, a także wielu domów prywatnych. Caritas
Diecezji Tarnowskiej, która od samego początku zajęła się organizacją oraz koordynacją udzielanej
uchodźcom pomocy, podsumowała 24 lutego br. tę pomoc podając bardzo konkretne dane liczbowe.
W całej diecezji – tylko w budynkach będących własnością podmiotów kościelnych – znalazło
schronienie ok. 4000 uchodźców. Były to przede wszystkim dzieci z matkami oraz osoby starsze. Na
wsparcie tych osób Caritas diecezjalna przeznaczyła prawie 2 400 000 złotych. Oczywiście większość
z tych osób korzystało także z dotacji państwowych oraz wsparcia indywidualnych ofiarodawców.
Caritas diecezjalna wraz z innymi podmiotami kościelnymi oraz samorządowymi wspierała także
punkt pomocy uchodźcom na dworcu w Tarnowie oraz centrum wsparcia utworzone przy poradni
„Arka”. Kontynuacją tych działań będzie powstająca w Tarnowie Placówka Integracji Ukraińskiej
przy Placu Kazimierza w ramach kapłańskiej Fundacji „Caritas Sacerdotalis”.
Diecezja tarnowska wspierała także rodziny poszkodowane przez wojnę w samej Ukrainie.
Dwukrotnie organizowana przez Caritas akcja „Paczka dla Ukrainy” zaowocowała przygotowaniem
ponad 9 000 paczek na łączną kwotę ponad 3 000 000 zł. Paczki te zostały przekazane już do najciężej
doświadczonych regionów wschodniej Ukrainy. Również w ostatnim czasie Caritas Diecezji
Tarnowskiej przekazała do Caritas Polska 920 000 zł zebranych w naszej diecezji w ostatnią niedzielę
lutego, z których to pieniędzy połowa zostanie przeznaczona na wsparcie akcji „Rodzina Rodzinie” w
Ukrainie, zaś druga część zebranych środków będzie na dalszą pomoc dla uchodźców w Polsce.
Dotychczasowa pomoc dla Ukrainy tylko z naszej tarnowskiej diecezji zamknęła się kwotą prawie
7 000 000 zł.
Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim Wam, Drodzy Diecezjanie, za ten
ogrom solidarności i bardzo wymiernego wsparcia dla Narodu Ukraińskiego. Wojna nadal trwa,
dlatego nasza pomoc będzie kontynuowana.
Pomimo tragicznej sytuacji u naszych Sąsiadów w Ukrainie, Caritas pamięta także o innych
krajach dotkniętych różnymi kataklizmami. Tak było na początku bieżącego roku, gdy po tragicznym
trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii z ofiar zebranych w naszej diecezji mogliśmy poprzez Caritas Polska
przekazać prawie półtora miliona złotych na pomoc w odbudowie zniszczonych przez kataklizm
domów. Jestem Wam, Drodzy Diecezjanie, za to bardzo wdzięczny!
Najbliższa niedziela kończąca oktawę wielkanocną obchodzona jest w Kościele jako Niedziela
Miłosierdzia i doroczne Święto Caritas. Tegoroczne diecezjalne obchody tego święta odbędą się w
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej, w sobotę 15 kwietnia o godz. 10.00. Niedziela ta
rozpocznie również Tydzień Miłosierdzia. Chciałbym już dzisiaj wyrazić moją wdzięczność
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieła miłosierdzia Caritas zarówno w wymiarze
parafialnym, jak i ogólnodiecezjalnym. Dziękuję wszystkim wolontariuszom – starszym i młodszym –

którzy angażują się w służbę na rzecz ubogich. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom,
którzy materialnie wspierają Caritas. Wśród nich jest ogromna rzesza naszych diecezjan, którzy
regularnie przekazują 1% podatku na Caritas. W tym roku będzie to po raz pierwszy 1,5 procent.
Jestem Wam za to bardzo wdzięczny! Już dzisiaj dziękuję także za ofiary, które złożycie w Niedzielę
Miłosierdzia do puszek Caritas w ramach tradycyjnej zbiórki na cele Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Zachęcam wszystkich do jak najgłębszego i owocnego przeżycia Święta Miłosierdzia Bożego a także
całego tygodnia poświęconego idei i dziełom miłosierdzia. Niech „wyobraźnia miłosierdzia”, o której
uczył i do której zachęcał nas Święty Jan Paweł II stale nam towarzyszy.
Na ofiarną służbę w duchu miłości miłosiernej z serca błogosławię

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI