off

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO NA TEMAT PIESZEJ ORAZ ROWEROWEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Diecezjanie!
Potrzebujemy siebie nawzajem! Potrzebujemy wspólnoty w naszej drodze do Boga.
To właśnie we wspólnocie, czyli w Kościele, spotykamy zmartwychwstałego Jezusa, jak
apostołowie w dzisiejszej Ewangelii (por. J 20, 19-23). To właśnie w tej wspólnocie
otrzymujemy obiecanego Ducha Świętego, który rozlewa miłość Bożą w naszych sercach (por.
Rz 5,5). Dlatego chcę was zaprosić do spędzenia szczególnego czasu we wspólnocie Kościoła
podczas zbliżających się wakacji.
Okazją ku temu będzie Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, która tradycyjnie
odbędzie się w dniach od 17 do 25 sierpnia. To nasze wspólne wędrowanie do domu Matki
dokonuje się już od ponad 40 lat i przemieniło serca dziesiątek tysięcy naszych diecezjan. Jednak
po okresie pandemii ilość pielgrzymów zmniejszyła się niemal o połowę. Dlatego już teraz
zachęcam do zaplanowania udziału w tej pielgrzymce zarówno doświadczonych pielgrzymów,
jak i tych, którzy jeszcze dotąd nie wyruszali na pielgrzymi szlak.
W tym roku po raz pierwszy organizujemy także Rowerową Pielgrzymkę Tarnowską na
Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 13 do 16 lipca. Pierwszego dnia pielgrzymi wyruszą
w 12 grupach z różnych miejsc diecezji, aby wieczorem spotkać się w Zabawie i stamtąd
pielgrzymować dalej wspólnie. Doświadczeni rowerzyści stwierdzą być może, że taką trasę
można pokonać w czasie krótszym, niż cztery dni. Jednak wydłużając nasze pielgrzymowanie
chcemy rozłożyć trasę na krótsze odcinki, a przez to dać więcej czasu na modlitwę i budowanie
wspólnoty oraz umożliwić udział w tej pielgrzymce także osobom mniej zaawansowanym.
Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej:
rowerowapielgrzymkatarnowska.pl
Serdecznie zapraszam wszystkich do wyruszenia na pielgrzymi szlak. W sposób
szczególny zapraszam do tego całe rodziny. Choć pielgrzymowanie wiąże się z pewnym trudem,
to jednak niemal każdy, kto tego doświadczył, daje świadectwo, że wnosi ono ożywczą nowość
w naszą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Niech Maryja, która oczekuje
na swoje dzieci w Jasnogórskim Sanktuarium, wyprasza wam obfitość Bożych łask.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI