off

APOSTOLAT DUSZ CZYŚĆCOWYCH

Dziś tj. 12.05.2024 w naszej parafii gościliśmy oczekiwane od dawna Siostry ze Zgromadzenia Dusz Czyścowych, które przedstawiły nam ideę Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.