off

KS. PRAŁAT STANISŁAW RUCHAŁA

Syn Marii i Stanisława, urodził się 8 października 1953 w Koniuszowej, parafia św. Marcina w Mogilnie. W Koniuszowej ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową, a następnie czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Po krótkim namyśle odnowił podjętą już w dzieciństwie decyzję, aby służyć Bogu i ludziom, jako kapłan Kościoła katolickiego. W latach 1972-1978 studiował i przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowskie. 28 maja 1978 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako kapłan służył w parafiach: Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach, św. Mateusza w Mielcu, św. Mikołaja w Bochni. W 1989 roku zamianowany został proboszczem w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, a w 2001 roku proboszczem parafii MBNP w Kamionce Wielkiej. Zawsze dumny z tego, że należy do “pokolenia Jana Pawła II” – jego kapłaństwo rozpoczęło się w roku wyboru Kardynała Wojtyły na papieża. Od pierwszych lat kapłaństwa interesował się ruchem pielgrzymkowym. Uczestniczył w pielgrzymkach: Warszawskiej, Rzeszowskiej, i Tarnowskiej. 6 grudnia 1984 abp Jerzy Ablewicz zamianował go dyrektorem Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2001 roku. Z parafią w Kamionce Wielkiej, jako jej proboszcz, pożegnał się 5 sierpnia 20018 i za zgoda biskupa ordynariusza oraz aktualnego ks. proboszcza zamieszkał w parafialnym Domu Opieki “Samarytanin”. W Kamionce Wielkiej pszczelarze przyjęli go do swojego Koła i rozmiłowali na nowo w pszczelarstwie, którym w sposób amatorski zajmuje się do dnia dzisiejszego. Będąc kapłanem wykonywał różne funkcje; był nauczycielem religii, opiekunem różnych grup działających w parafiach, do których został posłany. We wszystkich dziełach miał wielu współpracowników świeckich i duchownych, którym jest ogromnie wdzięczny za szczerą i bezinteresowną pomoc. Wszelkie nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymał kiedykolwiek są owocem życzliwości i pracy wielu, wielu osób i im należy się podziękowanie i wyróżnienie. Niech Dobry Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi!

O autorze